Perusta keittiö - Tule mukaan

Tule mukaan Yhteinen keittiö verkostoon

Yhteinen keittiö leviää maakuntiin. Viikoittain putkahtaa lisää kiinnostuneita ja innostuneita.  – Innostu sinäkin ja kerää ympärillesi joukko eri toimijoista perustamaan ja kehittämään Yhteistä keittiötä paikkakunnallesi.

Yhteinen keittiö verkostoon voit ilmoittaa mukaan myös paikkakunnallasi jo toimivan yhteisöruokailun tai kohtaamispaikan. Tule mukaan laajenevaan verkostoon ja hyödynnä saatavissa oleva tuki ja maksuttomat valmennukset.

Klikkaa alla olevaa “ota yhteyttä” -nappia ja laita viestiä projektipäällikkölle. Kerro lyhyesti toiminnastanne ja yhteystietosi. Sovitaan jatkosta tarkemmin. Tukea ja apua saatavissa!

Mitä starttiapua ja tukea Yhteinen keittiö saa?

 1. Yhteinen keittiö -verkoston avulla valtakunnallinen identiteetti ja näkyvyys (brändi)
 2. Marttapiirien ruokakurssit Yhteinen keittiö –vapaaehtoisille
 3. Maa- ja kotitalousnaisten hygieniaosaamisen verkkokurssit
 4. Seurakunnille vapaaehtoistyön vapaaehtoistyo.fi -portaali maksutta ja koulutus
 1. Räätälöity konsultointiapu ja keskinäinen mentorointituki, kokemukset piloteista
 2. Cable-yhteisövalmennukset (4+1 päivää) tai Ehyt ry:n Taitolaji-yhteisökoulutus (3h) ja Kannustajuuskoulutus (2h)
  Yhteinen keittiö –paikkakunnille
 3. Seurakunnat voivat hakea Syrjäytymisen ehkäisyn määrärahoja Yhteisen keittiön käynnistämiseen sekä käyttää vuoden 2018 Yhteisvastuukeräyksen omaan seurakuntaan jäävän osuuden (20%) Yhteisen keittiön perustamiseen ja kehittämiseen

Yhteisen keittiön minimikriteerit

 

Yhteiset keittiöt ovat helposti saavutettavia ja kaikille avoimia tiloja, olohuoneita ja yhteisöruokailuja, jotka paikalliset toimijat yhdessä perustavat. Yhteinen keittiö kehittää yhdessä tekemisen toimintakulttuuria ja mahdollistaa uusia tapoja tehdä omaa työtä paremmin ja innostavammin.

Yhteisissä keittiöissä voi nauttia ruoasta ja seurasta, yhdessä tekemisestä. Yhteisissä keittiöissä erilaisen ihmiset toimivat yhdessä. Yhteiset keittiöt tukevat näin ihmisten osallisuutta ja edistävät hyvinvointia. 

Yhteisöllistä toimintaa

Yhteinen keittiö on yhteisöllistä toimintaa, jossa erilaiset ihmiset ja yhteisöt toimivat yhdessä: helppo saavutettavuus, toisten ihmisten kohtaaminen ja mielekäs tekeminen.
N

Arvopohjan yhtenäisyys

Toimintamallin arvopohjan yhtenäisyys.
w

Tehdään yhdessä

Ei tehdä yhteistyötä, vaan tehdään yhdessä. Yhteinen keittiö kokoaa toimijat ja palvelut yhteen.

Tehdään toisin

Tehdään asioita toisin ja opetellaan tekemään uudella tavalla. Paikallinen, monialainen tiimi johtaa ja organisoi.

Paikallinen tiimi

Paikallinen, monialainen tiimi johtaa ja organisoi sekä varmistaa sote- ja muiden palveluiden kytkeytymisen..

Hyödynnetään resursseja

Olemassa olevat resurssit tehokkaaseen käyttöön toimintakulttuuria muuttamalla.

Paikallinen Yhteinen keittiö -tiimi

Motivoitunut, itsenäiseen työtapaan kykenevä paikallinen tiimi on tärkein voimavara. Paikallinen Yhteinen keittiö tarvitsee kolme nimettyä roolia (yksikön vetäjä, keittiövastaava ja tapahtumavastaava). Roolit voivat olla myös yhdellä ihmisellä, tarvitsee tiimin johtamiseen.

Yksikön vetäjä

Yksikön vetäväjä markkinoi toimintaa paikallisesti, rakentaa ja kehittää paikallisen tukiverkoston, vastaa yksikön toiminnan tuloksista ja raportoinnista sekä toimii esimiehenä.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava vastaa tilojen käytöstä, toiminnan hallinnosta ja tapahtumien ohjauksesta.

Keittiövastaava eli yhteisökokki

Keittiövastaava vastaa ruoanvalmistuksesta ja tarjoilun järjestämisestä säädösten mukaisesti sekä ohjaa työhön osallistuvia.

Tiimi laatii suunnitelman, perustaa toimintakykyisen yksikön ja luo paikallisen tukiverkoston.

Tiimi tarvitsee autonomiaa ja tukea.

Yhteisen keititön perustamisen askelmerkkejä pilottien pohjalta

 1. Innostu – se kannattaa!
 2. Kokoa joukot!
 3. Ota meihin yhteyttä!
 4. Saatavissa tukea ja yhteisövalmennusta!

Yhteinen keittiö kyselylomakkeet

Lomakkeet on tarkoitettu tueksi ja avuksi Yhteisen keittiön suunnitteluun ja kehittämiseen.

Yhteistä keittiötä suunnittelevat saavat lomakkeesta työkalun Yhteisen keittiön perustamiseen ja kehittämiseen
sekä voivat lomakkeen avulla samalla hakea starttiapua ja tukea.

Minimikriteerit täyttävät voivat lomakkeen avulla liittyä suoraan Yhteinen keittiö -verkostoon ja hakea sertifikaattia.

Huom! Täyttäessäsi lomaketta välitallenna välillä “keskeytä”-painiketta klikkaamalla.
Tällöin saat linkin jonka avulla voit jatkaa lomakkeen täyttämistä myöhemmin ja kirjoittamasi tiedot pysyvät tallessa.