Yhteisen keittiön ensimmäinen toimintavuosi on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Hanke on tuonut mukanaan suuren määrän toimintaa niin, että sen etenemisessä on jo suorastaan haasteellista pysyä perässä. Osa toiminnasta on uutta, osa vanhaa ja jo hyväksi havaittua, osa vahvasti ruokaan sidottua, osa hieman väljemmällä tulkinnalla keittiöksi nimettävää. Yhteinen nimittäjä kaikelle toiminnalle pitäisi kuitenkin löytyä toiminnan luonteesta ja arvoista – ehkäpä jopa brändistä.

Kun hankevuosi kääntyy seuraavaan, on aika pysähtyä pohtimaan asiakaskokemusta, viestintää ja markkinointia. Kuinka asiakkaat keittiömme kokevat? Millaisena Yhteinen keittiö näyttäytyy? Mikä tekee juuri tästä kokoontumispaikasta tai turvasatamasta Yhteisen keittiön? Mistä asiakas tietää, millaisia arvoja toteuttavassa paikassa hän ruokaansa nauttii? Miten saamme uusia keittiöitä mukaan saman brändin alle?

Hyvä brändi kertoo miksi Yhteinen keittiö on olemassa ja mikä on sen toiminnan tarkoitus. Se tekee Yhteisistä keittiöistä helposti ymmärrettäviä ja lähestyttäviä. Brändikokemus on yhdistelmä nähtyä, kuultua ja koettua. Brändin avulla erotutaan muusta vastaavasta toiminnasta – mielellään myönteisesti.

Erityisiä brändihaasteita kohdataan, kun Yhteinen keittiö perustetaan olemassa olevan toiminnan yhteyteen. Miten erottua toimintaa järjestävän organisaation normaalista toiminnasta?

Kävimme muutamassa Yhteisessä keittiössä tutustumassa toimintaan. Ruoka oli herkullista ja terveyttä edistävää, tunnelma lämmin ja sekä vapaaehtoiset että ammattimaiset toimijat erittäin osaavia ja ystävällisiä. Silti on uskallettava sanoa, että asiakkaan näkökulmasta kokemus jäi kuvaamaan hanketta toteuttavan organisaation toimintaa. Kyltissä ja puheissa vilahtaneesta Yhteinen keittiö -sanaparista huolimatta oli vaikea hahmottaa, että ruokailuhetki oli osa juuri hankkeella tavoittelemaamme toteutusta ja brändiä. Tämä on hankkeelle haaste, joka on rehellisesti hyväksyttävä ja työn alle otettava.

Kirjoittajat: Katja Pethman ja Tiina Elttula,ehityspäällikkö

Kuva: Katja Pethman