Osallisuutta, sosiaalista toimintakykyä ja voimaantumista – tapausesimerkkeinä Osallistava yhteisö, Vantaan Yhteinen pöytä ja IkäArvokas.

Suomen Sosiaalifoorumissa osatapahtumana lauantaina 4.5.2019 klo 14-15.30 Työväenopisto Arbiksella huoneessa 43, os. Dagmarinkatu 3, Helsinki

Osatapahtumassa tarkastelemme yhdessä mahdollisuuksia, joita erilaisten toimijoiden yhteisellä kehittämistyöllä on. Tapausesimerkkeinä esittäytyvät Vantaan Yhteinen pöytä, jossa ruoka-avun kenttää on kehitetty osallisuutta ja toimijuutta edistävän yhteiskehittämisen keinoin sekä Kirkkopalveluiden koordinoimat hankkeet: löytävää vanhustyötä tekevä IkäArvokas-hanke ja ruoka-avun koordinaatiohanke Osallistava yhteisö.

Voiko osallistuminen toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen jo itsessään voimaannuttaa. Tervetuloa keskustelemaan!

Lisätietoja mm. Yhteinen keittiö -hankkeessa (2017-2018) projektipäällikkönä toimineelta Jaana Alasentieltä, jonka nykyinen puh. 040 359 4129 ja sähköposti jaana.alasentie@kirkkopalvelut.fi