Yhteinen keittiö -hankkeen toimijat ovat voineet hyödyntää maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntijoiden tarjoamaa koulutusta. Aiheina ovat olleet erityisruokavaliot ja hygieniaosaaminen. Hygieniaosaamistestin avulla voi hankkia itselleen hygieniapassin.

Alun perin hankkeeseen suunniteltiin verkkokoulutusta. Kun koulutuksia markkinoitiin, kävi ilmi, että perinteisempi koulutustapa kiinnosti enemmän hieman korkeammista kustannuksista ja rajoitetusta osallistujamäärästä huolimatta. ”Verkkokoulutuksen sijaan asiantuntija haluttiin paikan päälle. Tälle osallistujajoukolle ajan säästö tai riippumattomuus paikasta ei ole niin tärkeää, vaan perinteiseen tyyliin järjestetty lähikoulutus koetaan tehokkaammaksi”, kertoo koulutuksia Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksessa koordinoinut Tiina Elttula. Koulutuksia ovat pitäneet maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntijat Asta Asunmaa, Jenni Kunnaala ja Hannele Veteli.

Koulutuksiin ovat osallistuneet yhteisten keittiöiden palkatut ja vapaaehtoiset työntekijät sekä kävijät. Esimerkiksi Porvoossa erityisruokavalioihin perehdyttävällä koulutuksella ja hygieniapassin suoritusmahdollisuudella haluttiin kannustaa Yhteisen keittiön vapaaehtoisia toimijoita sitoutumaan toimintaan. Hygieniapassista voi olla hyötyä myöhemminkin, esimerkiksi työnhaussa. Seinäjoella hygieniaosaamisen koulutus toteutettiin mahdollisimman selkokielisenä, sillä osa osallistujista oli maahanmuuttajia.

”Hygieniapassin suorittaminen kiinnostaa, ja sen arvo ymmärretään. Käytännönläheiset, keittiön toimintaan liittyvät esimerkit ovat koulutuksessa tärkeitä ja pidettyjä. Hygieniaosaaminen on kaikkien asia. Vaikka toiminta perustuisi vapaaehtoisuuteen, on viisasta, että kaikki keittiöissä toimivat ymmärtävät niin säilytyslämpötilojen kuin henkilökohtaisen hygieniankin vaikutukset elintarviketurvallisuuteen”, sanoo Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen ruoka-asiantuntija Asta Asunmaa. ”Valitettavasti varsinaisen hygieniapassin suorittaminen on usein haastavaa, jos kieli tuottaa hankaluuksia. Selkokielisiä testikysymyksiä ei toistaiseksi ole saatavilla. Osaaminen voi olla kohdallaan, mutta testin kysymykset vaikeita ymmärtää.”

Kaikkiaan Yhteisen keittiön toiminta on paikan päällä vierailleista Maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijoista vaikuttanut innostavalta. ”Koulutustilaisuuksissakin huomasi, kuinka tärkeää on toimia yhdessä. Koulutuksissa kaikki ovat tasa-arvoisia, ja huomataan, että olemme kaikki samanlaisia ihmisiä huolimatta taustasta tai kielitaidosta. Ennakkoluulojen kumoaminen auttaa ymmärtämään toisia”, summaa Asta Asunmaa.