Yhteisvastuulla laajennetaan Yhteistä keittiötä Haukiputaalla kertoi Rantapohja -lehti 5.7.18

“Oulun ev.lut. seurakunnissa kerättiin kevään aikana 65 603 euroa Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Ulkomailla yhteisvastuuvaroin autetaan katastrofien ja konfliktien aiheuttamissa hätätilanteissa kärsineitä ihmisiä. Suomessa keräyksellä tuetaan taloudellisesti vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä yhteistyössä Kirkon diakoniarahaston ja paikallisseurakuntien kanssa. Haukiputaalla tuotto kohdennetaan valtakunnalliseen Yhteinen keittiö – hankkeeseen, jonka tavoitteena on muun muassa vähentää yksinäisyyttä, lisätä osallisuutta, edistää arjessa selviytymistä sekä vähentää ruokahävikkiä.

Haukipudas pääsi mukaan Yhteinen keittiö –verkostoon Haukiputaan seurakunnan ja Puttaan Marttojen yhteisöllisen Aamupuuro akatemia –toiminnan ansiosta. Yhteisen keittiön suunnittelu on käynnistetty kevään aikana yhteisövalmennuksessa, johon osallistui järjestöjä ja yhteisöjä sekä niiden ulkopuolella toimivia ihmisiä. – Tulevan syksyn aikana hahmottuu, millä eri tavoilla Yhteistä keittiötä kehitetään Haukiputaalla, kertoo diakoniatyöntekijä Johanna Kerola.”

Rantapohja -lehti 5.7.2018