Yhteisen keittiön idea on kerrassaan briljantti. Siinä on kiinteä ydin, joka rakentuu avoimuudesta, yhteisyydestä ja reiluudesta sekä yhteisestä ruokailusta. Ytimen ympärille voi pystyttää mitä tahansa paikallisista mahdollisuuksista, tarpeista ja unelmista kumpuavaa.

Yhteinen keittiö voi toimia alustana valtaisalle kirjolle asukkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimintoja. Parhaimmillaan kirjo saa värinsä asukkaiden tarpeista ja toiveista, mutta tärkeässä roolissa ovat kiistatta ne järjestäytyneet toimijat, jotka ovat tekemässä toimintaa todeksi yhdessä asukkaiden kanssa. Näitä ovat muun muassa seurakunnat, järjestöt, yhdistykset sekä tietysti julkisen sektorin sosiaalityö.

Etulyöntiasemassa ovat ne, jotka lähtivät ensimmäisessä aallossa rakentamaan Yhteisen keittiön konseptia, mutta mukaan mahtuvat muutkin innokkaat ja motivoituneet. Toimijoiden joukko moninaistuu Yhteisen keittiön levitessä uusille paikkakunnille.

Taipuisuutensa ja joustavuutensa vuoksi Yhteinen keittiö on oiva työkalu otettavaksi maakunnan ja kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskiöön. Yhteiset keittiöt voivat toimia solmukohtina maakunnan ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteiden toteuttamisessa. Ne voivat kannatella keskeisiä yhdyspintapalveluja, joissa palvelujen toteuttajina on lähtökohtaisesti joukko erilaisia toimijoita julkiselta ja kolmannelta sektorilta. Esimerkkejä tästä ovat elintapaohjauksen monitoimijaiset palveluketjut sekä mielenterveyden edistämisen ja sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kokonaisuudet.

Tiivistetysti Yhteinen keittiö voi olla yksi niistä pauloista, joilla maakunnan ja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteisto ja toimenpiteet nivoutuvat kokonaisuudeksi. Eri puolilla Suomea onkin innostuttu tarttumaan tähän mahdollisuuteen. Vaikka Yhteisten keittiöiden määrä on vielä sormilla laskettavissa, ensi vuoden lopussa ei riitä, vaikka ottaisi varpaat avuksi.

Blogin kirjoittajana Meri Larivaara, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö

Meri Larivaaran kuvan ottanut Aleksi Ala-Mononen.