Tietoa StopDia-hankkeesta:
StopDia-tutkimushankkeessa selvitetään tehokkaimpia keinoja tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseksi. Hankkeen avulla luodaan uusinta tutkimustietoa hyödyntävä toimintamalli, joka edistää hyvinvointia tukevia elintapoja ja vähentää siten tyypin 2 diabeteksen esiintymistä merkittävästi. Tutkimushankkeessa kannustetaan myös kaikkia 18–70-vuotiaita selvittämään oma diabetesriskinsä  helposti parin minuutin mittaisen verkosta löytyvän riskitestin avulla.

Tutkimushanke on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimusneuvoston Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelmaa, ja se toteutetaan Itä-Suomen yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n sekä useiden muiden sidosryhmien yhteistyönä vuosina 2016–2019.