Elämä on parempaa yhdessä nautittuna

Yhteinen keittiö on myös somessa

Yhteisen keittiön löydät myös sosiaalisesta mediasta.

Etsi lähin keittiö ja tutustu toimintaan

Tällä hetkellä pilottimme sijaitsevat Lahdessa, Porvoossa, Seinäjoella, Tampereella ja Vihdissä.

Puuttuuko läheltäsi Yhteinen keittiö?

Yhteiset keittiöt ovat helposti saavutettavia ja kaikille avoimia tiloja, olohuoneita ja yhteisruokailuja, jotka paikalliset toimijat yhdessä perustavat.

Keittiössä tapahtuu

Ruokajono osallistavana yhteisönä -seminaari Helsingissä

Ruokajonosta osallisuuteen -projektin (2018-20120, ESR/STM) valtakunnallinen aloitusseminaari 22.3.2018 klo 12.00 – 16.00 Paikka: Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Ravintola Pihlaja (P-kerros), Pasila Ilmoittautuminen: Tämän linkin kautta 9.3. mennessä Ohjelma...

Yhteinen keittiö arvot

Yhdessä tekeminen

Yksin tekemisen aika on ohi. Yhteinen keittiö kehittää yhdessä tekemisen toimintakulttuuria ja mahdollistaa uusia tapoja tehdä omaa työtä paremmin ja innostavammin. Yhdessä tekeminen luo yhteisön. Yhdessä toimien syntyy yhteenkuuluvuutta ja toisista välittämistä. Yhdessä tekemällä ja olemalla synnytämme toisissamme kokemuksia merkityksellisestä elämästä.

Reiluus

Yhteisessä keittiössä lähtökohtana on kaikkien yhdenvertaisuus sekä avoin suhtautuminen ihmisiin ja ideoihin. Tarvitsemme arkeen myönteisiä tapoja ilmaista kunnioitusta ja arvostaa toinen toistamme. Yhteinen keittiö on tila, joka luo uutta, moninaisuutta hyväksyvää ilmapiiriä. Yhteinen keittiö arvostaa toiminnassaan reiluutta ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

Ubuntu – Avoimuus & Yhteisyys

Ihmiset saavat voimaa toisiltaan. Meistä tulee sekä yhdessä että yksilöinä enemmän (Nelson Mandela). Ubuntu-ihminen on avoin ja toisten saatavilla. Hän ei vaarannu toisten kyvyistä ja hyvyydestä. Ubuntu-ihmisellä on kunnollinen itsetunto, joka tulee siitä tiedosta, että hän kuuluu suurempaan kokonaisuuteen. (Desmond Tutu)